Večery pro ženy

…… jsou setkání žen v bezpečném a důvěrném prostředí, kde si ženy dovolí být opět ŽENAMI.

Více najdete na Mandala ženství.

Termíny: z důvodu současné situace se setkáme ve společném kruhu v Praze Maitrei v roce 2021